Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης και την έκδοση της αντίστοιχης οικοδομικής άδειας για κάθε είδους ιδιωτική κατασκευή. Σχεδιάζουμε λειτουργικούς και καλαίσθητους χώρους σύμφωνα πάντα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του πελάτη. Με το κατάλληλο λογισμικό αλλά και με υπευθυνότητα ελέγχουμε την στατική επάρκεια κάθε είδους κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμμικτη, μεταλλική ή με φέρουσα τοιχοποιία.

architecture design #1
architecture design #2