Κατασκευές

Η κατασκευή γίνεται από έμπειρους συνεργάτες με την επιλογή υλικών αρίστης ποιότητας υπό την επίβλεψη του μηχανικού μας σε όλα τα στάδια της κατασκευής. Αναλαμβάνουμε το έργο από τις εκσκαφές μέχρι την αποπεράτωση του και σας το παραδίδουμε ¨με το κλειδί στο χέρι¨.

Completed House Construction