Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την έκδοση οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης. Με την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, που συνθέτουν τις άδειες δόμησης, εξασφαλίζουμε την έγκριση από τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. Με την παραλαβή των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναλαμβάνουμε την επίβλεψη και αποπεράτωση του έργου.

Architecture Plan Design