Το τεχνικό γραφείο Κοτζαδάκης Γεώργιος στοχεύει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Building almost complete
Plans for fire extinguishers
Desinging for a new building

Οι εργασίες τις οποίες πραγματοποιούμε για εσάς, εκτελούνται πάντα υπό την επίβλεψη του μηχανικού  μας σε όλα τα στάδια της κατασκευής του έργου.

Με την επιλογή των κατάλληλων συνεργατών, με βάση πάντα την εμπειρία και την γνώση στον τομέα της κατασκευής καθώς και με τα υψηλής ποιότητας υλικά που χρησιμοποιούνται, εξασφαλίζουμε την επιτυχή διεκπαιρέωση όλων των έργων, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης.

Plans for a building
Construction Site