Τακτοποιήσεις- Νομιμοποιήσεις

Με βάσει τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την τακτοποίηση αυθαιρέτων μπορούμε να αναλάβουμε τον υπολογισμό του προστίμου, την λεπτομερή αποτύπωση των αυθαιρεσιών και την άμεση χορήγηση πλήρης φακέλου του ακινήτου. Η ρύθμιση των αυθαιρεσιών είναι πλέον απαραίτητη για οποιαδήποτε μεταβίβαση ή πώληση ακινήτου.

houses on a mountain