Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας να πάρετε γραπτώς και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση προσφορά για την εργασία την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε.

Υπεύθυνος: Γεώργιος Κοτζαδάκης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Διεύθυνση:  Κάτω Άσιτες,  Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο:  2811 750 514

Κινητό: 694 832 47 48

Email: kataskevastiki.kotzadakis@gmail.com